Digitalt skapande 1

Information och kommunikation 1 

I läroboken Digitalt Skapande 1 får du tillgång till de redskap som du behöver för att kunna utveckla din kreativitet till att skapa och kommunicera med digital teknik. Digitalt skapande består av en teoridel, samt en praktisk del. Lärobokens teoretiska avsnitt är inte bundna till någon specifik programvara. Som rekommenderad programvara till den praktiska delen har vi valt Photoshop, som är det världsledande programmet för digitalt skapande på professionell nivå. Till läroboken hör en arbetsbok med tillhörande facit.


Köp boken på från │ Thelin förlag │ Bokus │

Läroboken Information och kommunikation 1 är ett nyproducerat läromedel som handlar om informationsteknik i teori och praktik med hjälp av Office 2016 och Photoshop Elements. Boken ger alla redskap man behöver bland annat för att kunna producera bra informationsmaterial och genomföra muntliga och skriftliga presentationer. Boken är skriven utifrån Skolverkets riktlinjer för gymnasiet (kurskod INFINF01). 

Den kan användas både för självstudier och för lärarledd undervisning. Boken kan användas för såväl Handels- och administrationsprogrammet som för andra gymnasieprogram, vuxenutbildning och företagsutbildningar för att få grundläggande kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation. Arbetsboken innehåller extra övningar, repetitionsuppgifter, utvärderingsrapport, en mall för källkritik på internet samt facit.

Författaren till läromedlet – Meg Marnon – är en erfaren utbildningsproducent, författare och pedagog. Hon har producerat populära läromedel för gymnasiet och arbetsmarknadsutbildningar med inriktning på Office-programmen, IT, media och entreprenörskap sedan 1998. Hon har en fil mag. i litteraturvetenskap och är Informatör DHIM.

Provläs

Köp boken på från │ Adlibris │ Bokus │

Läromedelskatalog