NYA LÄROMEDEL

Information och kommunikation

Läroboken Information och kommunikation 1 - Office 2016 är ett nyproducerat läromedel som handlar om informationsteknik i teori och praktik med hjälp av Office 2016 och Photoshop Elements. Boken ger alla redskap man behöver bland annat för att kunna producera bra informationsmaterial och genomföra muntliga och skriftliga presentationer. Boken är skriven utifrån Skolverkets riktlinjer för gymnasiet (kurskod INFINF01). 

Den kan användas både för självstudier och för lärarledd undervisning. Boken kan användas för såväl Handels- och administrationsprogrammet som för andra gymnasieprogram, vuxenutbildning och företagsutbildningar för att få grundläggande kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation. Arbetsboken innehåller extra övningar, repetitionsuppgifter, utvärderingsrapport, en mall för källkritik på internet samt facit.

Författaren till läromedlet – Meg Marnon – är en erfaren utbildningsproducent, författare och pedagog. Hon har producerat populära läromedel för gymnasiet och arbetsmarknadsutbildningar med inriktning på Office-programmen, IT, media och entreprenörskap sedan 1998. Hon har en fil mag. i litteraturvetenskap och är Informatör DHIM.

Provläs

Köp boken från Bokus

Köp boken från Adlibris

ARBETSBOK

Det tillhörande arbetsboken innehåller extra övningar, repetitionsuppgifter, utvärderingsrapport, en mall för källkritik på internet samt facit.

Digitalt skapande 1

I läroboken Digitalt Skapande 1 får du tillgång till de redskap som du behöver för att kunna utveckla din kreativitet till att skapa och kommunicera med digital teknik. Digitalt skapande består av en teoridel, samt en praktisk del. Lärobokens teoretiska avsnitt är inte bundna till någon specifik programvara. Som rekommenderad programvara till den praktiska delen har vi valt Photoshop, som är det världsledande programmet för digitalt skapande på professionell nivå. Till läroboken hör en arbetsbok med tillhörande facit.

INNEHÅLL:

Del 1 – Digitalt skapande

1. Kreativitet och digitalt skapande
2. Att stjäla smart
3. Konsten att berätta
4. Förlagor och manuskript
5. Layout och grafisk design
6. Liten färglära
7. Foto och kamerakunskap
8. Att berätta med ljud
9. Ljud och musik i film
10. Att berätta med film
11. Starta en hemsida med Weebly

Del 2 – Photoshop CC
1. Arbetsytan i
2. Grunderna
3. Fotoredigering
4. Rita och måla
5. Animering
6. Redigera video


Köp boken

ÖVNINGSFILER

Kompletterande utbilgsmaterial och övningsfiler.

Hämta