Administration 1
Kunskapsmatris

Administration 2
Affärsbrev
Projektplan
Rapport

Affärskommunikation

Övningsfiler

Affärsutveckling och ledarskap

Projektplan
Utvärderingsrapport

Branschkunskap

Källkritik på internet
Länkar om yrken
Utvärderingsrapport

Digitalt skapande 1

Filmanalys
Media
Projektbeskrivning
Storyboard
Utvärdering

Estetisk kommunikation 1
Kunskapskraven
Storyboard
Berättelseord

Fotografisk bild 1
Fotografer
Photoshopbilder
Övningsbilder

Företagsekonomi 1

Utvärderingsrapport

Företagsekonomi 1 - Ny upplaga

Dagboksblad
Kontoplan

Grafisk kommunikation
Övningsfiler reklamblad
Övningsfiler till Photoshop
Exempel på typsnitt
Skissövning
Camera Raw-filter (sök på"Camera Raw plug-in installer")

Gränssnittsdesign
Demo: följsam webbdesign
Webbplatsanalys - briefing

Information och kommunikation 1
Övningsfiler

Introduktion till webbutveckling och gränssnittsdesign Projektplan
Övningsfiler

Journalistik, reklam och information
Källkritik

Medieproduktion
Filmanalys
Källkritik
Projektbeskrivning - medieproduktion
Storyboard

Medier, samhälle och kommunikation 1 och 2

Matris

Näthandel 1
Sociala medier

Personlig försäljning 1
Utvärderingsrapport

Praktisk marknadsföring 1
Utvärderingsrapport
Övning kursiv stil
Övning snabbtextning
Övning streckordning

Privatjuridik

Dokument

Programhantering

Källkritik
Projektplan

Servicekunskap

Rättelse

Word 2016

Övningar